หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 
 
สำหรับผู้ที่ไม่มีโปรแกรม Acrobat Reader
สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่
 
 

     
 
 
 ที่ตั้ง  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม้า ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๔  หมู่ที่ ๑ บ้านจาน ตำบลหนองม้า อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ  จังหวัดศรีสะเกษ

     -  อาณาเขต 

ทิศเหนือ ติดตำบลเป๊าะ อ. บึงบูรพ์  จ. ศรีสะเกษ
ทิศใต้ ติดตำบลโดด   อ. โพธิ์ศรีสุวรรณ   จ. ศรีสะเกษ
ทิศตะวันออก   ติดตำบลผือใหญ่   อ. โพธิ์ศรีสุวรรณ   จ. ศรีสะเกษ
ทิศตะวันตก ติดตำบลเสียว อ. โพธิ์ศรีสุวรรณ จ. ศรีสะเกษ


     -  เนื้อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม้ามีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๒๐.๑๙  ตร.กม.
     -  ภูมิประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง ลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย
     -  จำนวนหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม้ามีทั้งหมด ๑๒ หมู่บ้าน ซึ่งหมู่บ้านทั้งหมดอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 
     -  ประชากรและครัวเรือน ประชากรทั้งสิ้น ๓,๕๗๕  คน แยกเป็นชาย ๑,๘๐๙ คน หญิง ๑,๗๖๖ คน ข้อมูลทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 8 มิถุนายน ๒๕๕๔ จำนวนครัวเรือน ทั้งหมด ๗๓๖ ครัวเรือน
 
 
 
     
    หน้าแรก | ผลงาน อบต. | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อบต.  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 8 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๔ โดย