เกษตรอินทรีย์ สุขภาพดีถ้วนหน้า ชาวประชามีรายได้เพิ่มขึ้น ส่งเสริมวัฒนธรรม เลิศล้ำทางการศึกษา

วีดิทัศน์

จดหมายข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ

กิจกรรม/ผลงาน

ที่นี่... ตำบลหนองม้า

 • 1 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม้า

 • 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจาน

 • 3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโซงเลง

 • 4 วัดบ้านจาน

 • 5 วัดบ้านโซงเลง

 • 6 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหนอ...

 • 7 สวนเฉลิมศรีนครินทร์

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

 • 1 กลุ่มทอผ้าไหม

 • 2 กลุ่มปลูกดาวเรือง ม.6

 • 3 น้ำหมักชีวภาพ

 • 4 ปลูกมันสำปะหลัง หลังฤดูทำนา

 • 5 นาข้าว

 • 6 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านประทับใจการให้บริการของ อบต.หนองม้า ด้านใดมากที่สุด ?

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

icon
ขณะนี้
0000001
คน
icon
วันนี้
0000004
คน
icon
สัปดาห์นี้
0000025
คน
icon
เดือนนี้
0000267
คน
icon
ปีนี้
0001812
คน
icon
ทั้งหมด
0004323
คน

เว็บไซต์/ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

Share on Line
Share on Pinterest