ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อช่วยปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและงานธุรการ กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest