- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโซงเลงเหนือ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองม้า ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest