ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อส่งน้ำเพื่อการอุปโภคและการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Share on Line
Share on Pinterest