โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร) ประจำปี2557

สถานที่อบรม หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23 บ้านน้ำเย็น ต.เมือง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

วันที่ 18-22 สิงหาคม 2557

Share on Line
Share on Pinterest