โครงการปลูกต้นไม้วันแม่ 12 สิงหาคม 2555

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม้า ได้จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในครบรอบ 80 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2555

Share on Line
Share on Pinterest