ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม้า เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พศ.2563 ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2563

Share on Line
Share on Pinterest