ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของ เครื่องอุปโภค - บริโภค

ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของ เครื่องอุปโภค - บริโภค

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม้า

ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของ เครื่องอุปโภค - บริโภค

เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19

ณ  ศาลาประชาคมหนองบ้านโซงเลง

ตำบลหนองม้า  อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ  จังหวัดศรีสะเกษ

สามารถบริจาคได้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม้า 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม้า   โทร  045-604063

นายสมศักดิ์  ชิณพันธ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม้า  โทร 085-3002519

Share on Line
Share on Pinterest