กิจกรรมการออกกำลังกาย

กิจกรรมการออกกำลังกาย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม้าจัดทำโครงการออกกำลังกายโดยร่วมกับชาวบ้าน เต้นแอโรบิค บริเวณสนามหน้าที่ทำการ อบต.หนองม้าทุกวันตอนเย็น

Share on Line
Share on Pinterest