อบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม้า

อบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม้า

วันที่ 30 กรกฎาคม 2556

ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น

Share on Line
Share on Pinterest