ประชุมเพิ่มประสิทธิภาพด้านงบประมานสำหรับผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล

ประชุมเพิ่มประสิทธิภาพด้านงบประมานสำหรับผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล

วันที่ 9 มิ.ย 2557

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม้า อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

Share on Line
Share on Pinterest