นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม้า แถลงนโยบาย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม้า แถลงนโยบาย

วันที่ 1 มิ.ย. 57

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม้า

เวลา 10.00 น.

Share on Line
Share on Pinterest