ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรประจำตำบลหนองม้า

ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรประจำตำบลหนองม้า

วันที่ 30 กรกฏาคม 2557

ณ ห้องประชุม อบต หนองม้า เวลา 09.30 น.

Share on Line
Share on Pinterest