ประชุมเรื่องอบรมยาเสพติด ประจำปี 2557

ประชุมเรื่องอบรมยาเสพติด ประจำปี 2557

วันที่ 1 สิงหาคม 2557

ณ ห้องประชุม อบต หนองม้า

เวลา 14.00 น

Share on Line
Share on Pinterest