พิธีถวายพระพรบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันที่ 12 สิงหาคม 2557

พิธีถวายพระพรบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันที่ 12 สิงหาคม 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม้า

วันที่ 12 สิงหาคม 2557

Share on Line
Share on Pinterest