โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2557

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2557

วันที่ 18-22 สิงหาคม 2557

ณ กรมทหารพรานที่ 23 (ค่ายสิงห์ดำ) อำเภอกันทลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

Share on Line
Share on Pinterest