โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าพระบรมพระราชินีนาถ ประจำปี 2557

วันที่ 12 กันยายน 2557

ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทราพระบรมราชชนนี บ้านหนองม้า หมู่ 2 ตำบลหนองม้า อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

Share on Line
Share on Pinterest