วันรักษ์ต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ ประจำปี 2557

วันรักษ์ต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ ประจำปี 2557

วันที่ 21 ตุลาคม 2557

ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ บ้านหนองม้า หมู่ 2 ตำบลหนองม้า อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

Share on Line
Share on Pinterest