โครงการล้างส้วมเพื่อความสะอาดก่อนวันสงกรานต์ ประจำปี 2558

โครงการล้างส้วมเพื่อความสะอาดก่อนวันสงกรานต์ ประจำปี 2558

วันที่ 1 เมษายน 2558

ณ วัดบ้านหนองม้า,วัดบ้านโซงเลง,วัดบ้านจาน

Share on Line
Share on Pinterest