กิจกรรม "แห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562" ถวาย ณ วัดบ้านจาน

Share on Line
Share on Pinterest