โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม้า นำโดยท่านนายกสมศักดิ์  ชิณพันธ์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโพธิ์ศรี่สุวรรณ ได้ดำเนินการออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมว ในพื้นที่ตำบลหนองม้า ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 12 หมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 20-24 เมษายน 2563 จำนวนสุนัขและแมวที่ดำเนินการฉีดวัคซีน ทั้งหมด 615 ตัว

Share on Line
Share on Pinterest