สำรวจความเสียหายประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองม้า จากเหตุวาตภัย วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 21.00 น.

สำรวจความเสียหายประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองม้า จากเหตุวาตภัย วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 21.00 น.

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 นำโดย นายสมศักดิ์  ชิณพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม้า  รองนายก อบต. เลขานุการนายก อบต.  พร้อมด้วยพนักงานข้าราชการในตำบลหนองม้า ได้แบ่งทีมสำรวจออกเป็น 3 ทีม เพื่อสำรวจความเสียจหายจากพายุฝน (วาตภัย) ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่ 5 พฤษภาคม 2564  เวลาประมาณ 21.00 น. ที่ผ่านมา ในเขตพื้นที่ตำบลหนองม้า 

Share on Line
Share on Pinterest