๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

 ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม้า นำโดย นายสมศักดิ์  ชิณพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม้า  และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔  และร่วมกิจกรรม "จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ"

Share on Line
Share on Pinterest