มุมอาเซียน

 

สาระน่ารู้เกี่ยวกับอาเซียน (AEC) 
ประเทศไทยกับอาเซียน  
Thailand and ASEAN 

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
http://www.mfa.go.th/asean/th 

 

Share on Line
Share on Pinterest