วิสัยทัศน์

เกษตรอินทรีย์ สุขภาพดีถ้วนหน้า ชาวประชามีรายได้เพิ่มขึ้น ส่งเสริมวัฒนธรรม เลิศล้ำทางการศึกษา

 

Share on Line
Share on Pinterest