ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม้า

เลขที่ 114 หมู่ 1 ตำบลหนองม้า อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
จังหวัดศรีสะเกษ 33120

โทรศัพท์ : 0-4560-4063
  โทรสาร : 0-4560-4063

อีเมล admin@nongma.go.th
 

Share on Line
Share on Pinterest