ชื่อ
: นายมนตรี พิภักดิ์
ตำแหน่ง
: รองนายก อบต.หนองม้า
โทรศัพท์
: 0934954471