ชื่อ
: นายสมศักดิ์ ชิณพันธ์
ตำแหน่ง
: นายก อบต.หนองม้า
โทรศัพท์
: 0853002519