ชื่อ
: นางสาวบังอร ชัยชาญ
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12
โทรศัพท์
: