ชื่อ
: นางสาวยุพิน ชิณพันธ์
ตำแหน่ง
: คนงานทั่วไป
โทรศัพท์
: 098-1297821