ชื่อ
: นายชาตรี อารีสนั่น
ตำแหน่ง
: คนขับรถบรรทุกน้ำ
โทรศัพท์
: