ที่อยู่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม้า
เลขที่ 114 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองม้า
อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ 33120
ติดต่อ / แผนที่
โทรศัพท์ 0-4560-4063
โทรสาร 0-4560-4063
อีเมล admin@nongma.go.th
เวลาทำการ
วันจันทร์ - วันศุกร์ (หยุดวันเสาร์ -
วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30น.
Share on Line
Share on Pinterest