วันที่ หมวดหมู่ รายการ
10 มิ.ย. 2563 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอชที ชนิดกล่อง ขนาด 200 มล. ในระหว่างวันที่ 16 พ.ค..63 - 30 มิ.ย.63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พ.ค. 2563 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหิน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 เม.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 มี.ค. 2563 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 มี.ค. 2563 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 (ติดตั้งหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม้า) งบประมาณปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มี.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 (ติดตั้งหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม้า) งบประมาณปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มี.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปิดภาคเรียนที่ 2/2562 (1 เมษายน - 15พฤษภาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.พ. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโซงเลงประจำเดือนมีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.พ. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บน 242 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ก.พ. 2563 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้่างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 พ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม้า หมู่ที่ 2 (เส้นทางเข้าศาลาประชาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 พ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม้า หมู่ที่ 2 (เส้นทางเข้าศาลาประชาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 พ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม้า หมู่ที่ 2 (เส้นสวนสมเด็จ) เงินกันปี2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 พ.ย. 2562 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม้า หมู่ที่ 2 (เส้นทางเข้าศาลาประชาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโซงเลงประจำเดือนตุลาคม2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ก.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมถนนดิน บ้านหนองหิน ม.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ก.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ก.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมถนนดิน บ้านหนองแวง ม.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอชที ชนิดกล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest