วันที่ หมวดหมู่ รายการ
31 ก.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างบันทึกข้อมูล ผู้ช่วยปฎิบัติงานธุรการ(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ก.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างรักษาความปลอดภัยสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม้า(เวรยาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ก.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโซงเลง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ก.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 (กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ก.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุเครื่องมือดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ก.ค. 2562 ยกเลิกประกาศเชิญชวน สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโซงเลง
8 ก.ค. 2562 ยกเลิกประกาศเชิญชวน สอบราคาจ้างปรับปรุงรั้วพร้อมป้ายที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม้า
8 ก.ค. 2562 ยกเลิกประกาศเชิญชวน สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม อาคารสำนักงาน อบต.หนองม้า
8 ก.ค. 2562 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจานประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ก.ค. 2562 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโซงเลงประจำปีงบประมาณ2562 เดือนพฤษภาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ก.ค. 2562 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ก.ค. 2562 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม อาคารสำนักงาน อบต.หนองม้า
8 ก.ค. 2562 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก สอบราคาจ้างปรับปรุงรั้วพร้อมป้ายที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม้า
8 ก.ค. 2562 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้ออาหารเสริมนมกล่อง ยู เอช ที สำหรับปิดภาคเรียนที่ 1/2561 (นมโรงเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ก.ค. 2562 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างถนนดิน บ้านกะปิ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองม้า (กันเงินเบิกเหลื่อมปี2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ก.ค. 2562 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโซงเลง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ก.ค. 2562 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ก.ค. 2562 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุเครื่องมือดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest