วันที่ หมวดหมู่ รายการ
8 ก.ค. 2562 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโซงเลง
8 ก.ค. 2562 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาจ้างปรับปรุงรั้วพร้อมป้ายที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม้า
8 ก.ค. 2562 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม อาคารสำนักงาน อบต.หนองม้า
8 ก.ค. 2562 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม อาคารสำนักงาน อบต.หนองม้า
5 ก.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างปรับปรุงห้องกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ก.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโซงเลงประจำเดือนกรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจานประจำเดือน กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 มิ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มิ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อัวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มิ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อชุดกีฬาเพื่อส่งนักกีฬาร่วมแข่งขันโครงการมหกรรมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดโพธิ์ศรีสุวรรณเกมส์ ประจำงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มิ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้ออาหารเสริม (นมโรงเรียน) นมพาสเจอร์ไรส์ สำหรับภาคเรียนที่ 1/2562 (ครั้งที่2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้ออาหารเสริม(นม) นมโรงเรียน ชนิด พลาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ซีซี ช่วงเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2562 (ครั้งที่1) 16 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2562 จำนวน 16 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 พ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโซงเลง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 พ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 พ.ค. 2562 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจานประจำเดือน พฤษภาคม 2562
8 พ.ค. 2562 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจาน
8 พ.ค. 2562 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโซงเลงประจำเดือนพฤษภาคม 2562
8 พ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจานประจำเดือน พฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 พ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายธงพระบรมฉายาลักษณ์และป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการ ?1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ? โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest